Naudojimosi internetiniu puslapiu ir pirkimo taisyklės

Šios naudojimosi internetiniu puslapiu ir pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi interneto svetaine http://ziway.lt (toliau – Interneto svetainė) taisykles bei pirkimo taisykles Interneto svetainėje, priklausančioje UAB „Augam kartu“ (toliau – ZIWAY arba mes). Detalesnę informaciją apie mus rasite skiltyje „susisiekite“.

NAUDOJIMASIS INTERNETO SVETAINE

Atvykdamas į šią Interneto svetainę ar ja naudodamasis bet kuris naudotojas (toliau – Jūs) sutinka su šiomis Taisyklėmis ir visomis kitomis ZIWAY taisyklėmis, sąlygomis bei politikomis. Šios Taisyklės taip pat nustato pirkimo bei su tuo susijusias sąlygas, todėl Jūs visada turite būti su jomis susipažinę ir elgtis taip, kaip nustatyta.

Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su visomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis šia Interneto svetaine ar ZIWAY teikiamomis paslaugomis. Be to, jeigu Jūs neturite teisės sudaryti sutarčių su ZIWAY, Jūs taip pat negalite pirkti, naudodamasis Interneto svetaine, ar kitaip ja naudotis.

ZIWAY gali bet kuriuo metu pakeisti šias Taisykles, o kiekvienas pakeitimas įgauna galią nuo jo paskelbimo Interneto svetainėje momento. Jūs prisiimate visą atsakomybę dėl susipažinimo su šiomis Taisyklėmis kiekvieną kartą, kai naudojatės Interneto svetaine ar perkate joje siūlomas prekes. Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis Interneto svetaine.

NUORODOS Į KITAS SVETAINES IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Šioje Interneto svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios nėra valdomos ZIWAY. Todėl mes nesame atsakingi už tokių svetainių turinį.

Tam, kad gautų Jūsų mokėjimus bei Jums pristatytų nusipirktas prekes, ZIWAY naudojasi trečių šalių paslaugomis. Šios šalys, kurios nėra susijusios su ZIWAY, vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis. Mes jokiais atvejais nesame atsakingi už šių trečiųjų šalių rodomą turinį ar teikiamas paslaugas.

Tuo atveju jeigu Jūs lankotės kitoje internetinio apsipirkimo svetainėje, kurioje mes esame nurodyti kaip pardavėjas ir, galiausiai, Jūs naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, Jūs turite vadovautis šiomis Taisyklėmis, nebent kitaip yra nustatyta naudojamos internetinio apsipirkimo svetainės sąlygose.

ZIWAY jokiais atvejais nėra atsakinga už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar tai mokėjimo, pristatymo, platinimo ar bet kokios kitos paslaugos atliekamos trečiųjų asmenų. Todėl mes labai rekomenduojame ir reikalaujame, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte visas taisykles bei sąlygas, kurias nustato trečiosios šalys, ir jomis vadovautis.

Bet kokios pretenzijos, skundai, klausimai, pastebėjimai ar kaltinimai, susiję su trečiųjų šalių paslaugomis, veikimu ar neveikimu, turi būti adresuojami tiesiogiai tik šioms trečiosioms šalims ir jokiais atvejais ne ZIWAY.

PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS

Nepaisant to, jog ZIWAY siekia, kad Interneto svetainė būtų prieinama 24 valandas per parą. Nepaisant to, mes negalime būti atsakingais, jeigu Interneto svetainė yra neprieinama kuriuo nors metu ir dėl bet kokios priežasties, laiko tarpu ar iš kurios nors jurisdikcijos.

INFORMACIJA APIE VARTOTOJĄ

Asmens duomenų tvarkymas bei slapukų patalpinimas yra reguliuojamas ZIWAY privatumo politikos nuostatomis.

Vykdydami apsipirkimo procesą Interneto svetainėje, Jūs privalote ZIWAY pateikti būtiną atsiskaitymo ir prekių pristatymo informaciją. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą esate atsakingi tik Jūs.

ATSAKOMYBĖ

ZIWAY dės pagrįstas pastangas tam, kad Interneto svetainėje pateiktas turinys būtų tikslus bei aktualus. Tačiau mes negalime būti atsakingi prieš Jus ar bet kokį trečiąjį asmenį už bet kokio dydžio ar pobūdžio Jūsų arba trečiųjų šalių žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginę ar netiesioginę bei turtinę ar neturtinę žalą arba nuostolius, susijusią deliktinę ar sutartinę atsakomybę, negautas pajamas ar pelną, netesybas (baudą, delspinigius), taip pat nuostolius bet kokiu būdu susijusius su normalios verslo veiklos sutrikdymu.

ZIWAY negali būti laikoma atsakinga už kitų svetainių nuorodų ar turinio, nukreipto į Interneto svetainę, padarytą žalą ar nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusius su kompiuteriniais virusais, kurie gali užkrėsti įrenginį, programinę įrangą, duomenis ar kitą nuosavybę. ZIWAY taip pat nėra atsakinga už Jūsų naudojimąsi Interneto svetaine, naršymą joje ar bet kokios informacijos ar duomenų atsisiuntimą iš Interneto svetainės.

ZIWAY taip pat nėra atsakinga už prekių apgadinimą, atsiradusį dėl įprasto tokių prekių naudojimo ir / ar trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su prekių apgadinimu.

Kai kurios prekės ar jų dalys, siūlomos Interneto svetainėje, gali būti neprieinamos tam tikrose valstybėse arba prieinamos tik už papildomą mokestį. ZIWAY pasilieka teisę pakeisti bet kurios prekės aprašymą bet kuriuo metu, todėl ZIWAY neprisiima atsakomybės dėl bet kokių reikalavimų ar nuostolių, atsiradusių dėl neaktualaus Interneto svetainės turinio.

Interneto svetainėje priimtos informacijos Jūs neturėtumėte priimti tiesiogiai ar pažodžiui, neatsižvelgiant į kontekstą, pateikiamas sąlygas bei aprašymus. Didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi ZIWAY apsiriboja visą atsakomybę dėl suteikiamų garantijų ar sąlygų, susijusių su šios Interneto svetainės veikla.

Tuo atveju, jeigu ZIWAY atsakomybė yra nustatyta įstatymų ir neapribota šiose Taisyklėse, mes galime būti laikomais atsakingais tik tuo atveju, jeigu Jūs pirkote prekes iš mūsų. Šios Taisyklės ar bet kokios mūsų suteikiamos garantijos negalioja, jeigu prekės buvo pirktos per distributorių ar bet kokį kitą asmenį.

PIRKIMAS

ZIWAY siūlomas prekes Jūs galite pirkti tik savo vardu, naudojantis savo paskyromis ir prisiimant už tai atsakomybę. Jūsų pateiktas užsakymas turi būti patvirtintas ZIWAY. Nuo to momento, kai gaunate užsakymo patvirtinimą el. paštu, Jūsų užsakymas negali būti atšauktas, išskyrus atvejus, kai priešingai yra aiškiai susitarta tarp Jūsų ir ZIWAY.

ZIWAY inicijuos prekių siuntimą Jums tik tada, kai gaus Jūsų atlikto mokėjimo patvirtinimą, kuris apima nupirktų prekės kainą, mokėtinus mokesčius bei prekių pristatymo kainą. Mes pasiliekame teisę Jūsų reikalauti atlikti papildomus mokėjimus už pakartotinį prekių pristatymą, jeigu Jūs laiku neatsiimate pristatytų prekių.

ZIWAY turi teisę apriboti prekių pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Mes taip pat pasiliekame sau teisę keisti prekių kainas bet kuriuo metu prieš tai, kai yra pateikiamas užsakymas. Aukščiau išvardintomis teisėmis mes naudosimės priklausomai nuo kiekvienos faktinės situacijos.

PREKIŲ PERDAVIMAS, PRIĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS

Prekių priėmimas reiškia prekių kiekybės, kokybės ir funkcionalumo patikrinimą. Tuo atveju, jeigu po prekių patikrinimo Jūs turite bet kokių nusiskundimų, Jūs turėtumėte tai pažymėti prekes pristačiusiam kurjeriui. ZIWAY neatlieka prekių pristatymo paslaugų, todėl mes negalime būti laikomi atsakingais dėl bet kokio veiksmo, neveikimo ar įvykio nuo to momento, kai prekės buvo perduotos prekių pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei.

Jūs turite teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos grąžinti nusipirktas prekes ir atgauti visus už juos sumokėtus pinigus. Tai galite padaryti dėl bet kokios priežasties.

Tam, kad įgyvendintumėte aukščiau nurodytą teisę, Turite nedviprasmiškai informuoti ZIWAY apie savo sprendimą atšaukti pirkimo sandorį ir išsiųsti nepanaudotas prekes per 14 (keturiolika) dienų.

Prašome atkreipti dėmesį, kad tuo atveju, jeigu norite grąžinti nusipirktas prekes, Jūs turite padengti išlaidas, susijusias su prekių grąžinimu tokiu būdu kaip jas nusipirkote.

Aukščiau nurodytas 14 (keturiolikos) dienų prekių grąžinimo terminas nėra taikomas tuo atveju, jeigu Jūsų nusipirktos prekės yra panaudotos.

14 (keturiolikos) dienų prekių grąžinimo terminas taikomas tik tuo atveju, jeigu prekes pirkote tiesiogiai iš ZIWAY. Tuo atveju, jeigu prekes pirkote iš distributoriaus ar bet kokio kito asmens, dėl prekių grąžinimo galimybės turite kreiptis tiesiogiai į prekes Jums pardavusį asmenį.

Tuo atveju, jeigu Jums parduotos prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip, kaip reklamuota, Jūs galite susisiekti su ZIWAY per 2 (dvejus) metus ir mes Jums nemokamai pataisysime, pakeisime arba sumažinsime kainą ar grąžinsime už jas sumokėtus pinigus. Dalinės kompensacijos arba visų sumokėtų pinigų grąžinimo galima reikalauti tik tuo atveju, kai prekių neįmanoma pataisyti arba pakeisti.

MOKĖJIMAI

ZIWAY neteikia finansinių, mokėjimo, pinigų pervedimo ir / ar su tuo susijusių paslaugų, todėl kiekvieną kartą, kai Jūs atliekate mokėjimą ZIWAY, Jūs naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Mes negalime būti laikomi atsakingais dėl bet kokių trečiųjų asmenų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, šiose Taisyklėse nurodytas paslaugas.

PREKĖS

Techninės prekių specifikacijos, charakteristikos ir kiti duomenys apie prekes yra pateikiami Interneto svetainėje bei kartu su nupirktomis prekėmis.

Mes dedame didžiausias pastangas tam, kad mūsų prekės, siūlomos Interneto svetainėje, būtų kaip įmanoma tikslios, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad skirtingi monitoriai atvaizduoja paveikslėlius skirtingai, mes negalime garantuoti, kad tikrų prekių spalva bei forma yra tokia, kokia yra rodoma Interneto svetainėje.

Mes negalime Jums garantuoti, kad prekės, rodomos Interneto svetainėje, yra tokios pačios spalvos ar formos kaip realybėje. Todėl negalime būti atsakingi už tokio pobūdžio neatitikimus, jei šie būtų pastebėti.

ZIWAY negarantuoja, kad prekių kokybė atitiks Jūsų lūkesčius. Interneto svetainėje siūlomų prekių aprašai gali būti pakeisti bet kuriuo metu, be išankstinio perspėjimo.

Prekės, kurias parduoda ZIWAY, yra naujos; tačiau, jas naudojant gali atsirasti tam defektai, kurie atsiranda dėl normalaus prekių naudojimo. Todėl ZIWAY negali būti atsakinga dėl normalaus prekės nusidėvėjimo.

Nepaisant suteikiamų garantijų, ZIWAY nėra atsakinga dėl prekių trūkumų ar apgadinimų, atsiradusių po prekių pristatymo dėl netinkamo laikymo ar prekių naudojimo.

PREKIŲ SIUNTIMAS IR PRISTATYMAS

ZIWAY reikia laiko tam, kad paruoštų užsakymą. Toks laiko tarpas priklauso nuo parduodamos prekės, todėl, norėdami gauti daugiau informacijos, prašomu patikrinti informaciją prie kiekvienos prekės.

Kai tik Jūsų nusipirktos prekės yra perduodamos prekių pristatymo įmonei, Jums el. paštu bus atsiųstas šį faktą patvirtinantis pranešimas su prognozuojama data, kada Jūs turėtumėte gauti nusipirktas prekes. Atsižvelgiant į tai, kad ZIWAY neatlieka prekių pristatymo paslaugų, mes negalime nustatyti tikslaus termino, per kurį Jums bus pristatytos prekės. Dėl tos pačios priežasties ZIWAY negali būti atsakinga už siuntinio vėlavimą ar praradimą.

ZIWAY negali būti atsakinga dėl bet kokio veiksmo, neveikimo ar įvykio nuo to momento, kai prekės buvo perduotos prekių pristatymo paslaugas teikiančiai įmonei. Tuo atveju, jeigu pakuotė, kurią Jūs gavote turi išorinių defektų, Jūs apie tai turite informuoti kurjerį prekių pristatymo metu.

Tuo atveju, jeigu yra nustatomas vidinis prekės pažeidimas, kuris nebuvo matomas prekių pristatymo metu ir nėra sąlygotas natūralaus prekės nusidėvėjimo, Jūs turėtumėte susisiekti tiesiogiai su prekes pristačiusia įmone, kuri yra atsakinga už prekės pažeidimą.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Bet koks turinys paskelbtas Interneto svetainėje taip pat ZIWAY gaminiai yra ginamas autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Jūs negalite šio turinio naudoti komerciniais tikslais ar bet kokiais kitais tikslais.

MOKESTINĖS NUOSTATOS

ZIWAY savo veikloje remsis ta finansine informacija, kurią pateiksite Jūs. ZIWAY nėra laikoma mokesčių mokėtoju, išskyrus tuos atvejus, kai mokestinę naštą tiesiogiai nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi kiti mokėtini mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant, muitinės mokesčius ir / ar kitus mokesčius susijusius prekėmis, yra mokėtini Jūsų.

TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Bet koks ginčas susijęs su ZIWAY ar Interneto svetaine yra sprendžiamas derybų būdu.

Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis turi būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema.